Επικοινωνία

symmaxiapolitonmetsis@gmail.com

τηλ: 6947891311

Δεληγιάννη 8 Μεταμόρφωση

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση σχετικά με την μη ανανέωση της σύμβαση 11 εργαζομένων στην Κοινωφελή του Δήμου.

Μεταμόρφωση 16.01.2014
11 εργαζόμενοι εκτός Δήμου – σε κίνδυνο τα δημοτικά ιατρεία.

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 7.30 μμ ο Δήμαρχος της πόλης μας κ. Καρπέτας επέλεξε να ανακοινώσει σε 11 εργαζόμενους στην Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου (Δημοτικά ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.α. δομές) ότι δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Πρόκειται για 11 εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, που εργάζονται με αυτήν την εργασιακή σχέση 8 χρόνια και των οποίων τις συμβάσεις είχε ανανεώσει η διοίκηση Καρπέτα 3 φορές ως τώρα.
Η εξέλιξη αυτή βάζει σε κίνδυνο τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων, του κοινωνικού παντοπωλείου και της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου συνολικά. Πλέον δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσουν.
Η μεθόδευση που ακολουθήθηκε είναι χαρακτηριστική για τη διοίκηση Καρπέτα: Η συζήτηση για την ανανέωση ή όχι των συμβάσεων δεν έγινε ποτέ στο αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, στο ΔΣ της Κοινωφελούς, όπως υπήρχε υποχρέωση να γίνει.
Δεν είναι άσχετη με το θέμα η επιμονή της δημοτικής αρχής για παραχώρηση του κτιρίου των δημοτικών ιατρείων στο ΙΚΑ, για τη λειτουργία εκεί των ιατρείων του ΙΚΑ, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Καρπέτας θα έφευγαν από την πόλη μας.
Σήμερα ζούμε το απαράδεκτο φαινόμενο κάποιοι εργαζόμενοι από αυτούς των οποίων λύθηκαν οι συμβάσεις να προσφέρουν “εθελοντική” εργασία στα δημοτικά ιατρεία, στο κοινωνικό παντοπωλείο και στην Κοινωφελή. Για τη Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση είναι ανεπίτρεπτη η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η μετατροπή των εργαζομένων σε “εθελοντές”, με αδιευκρίνιστα “ανταλλάγματα” ή υποσχέσεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Αυτή η πρακτική τείνει να γίνει συνήθεια για μια δημοτική αρχή που θαυμάζει, όπως δείχνουν οι πράξεις της, το πρότυπο του κ. Λοβέρδου για καθηγητές – εθελοντές οι οποίοι θα “ αμείβονται” με μόρια διορισμού.
Η δημοτική αρχή του κ. Καρπέτα συνεχίζει να γράφει μαύρες σελίδες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαλύει εργασιακές σχέσεις, διαλύει κοινωνικές δομές, μετατρέπει εργαζόμενους σε “εθελοντές” . Ως μνημείο εμπαιγμού της κοινωνίας θα μείνουν οι “δεσμεύσεις” της για στήριξη και στελέχωση των δημοτικών ιατρείων του κοινωνικού παντοπωλείου κ.α.
Καλούμε τη δημοτική αρχή:
  1. Να λύσει το θέμα με τις συμβάσεις των εργαζομένων.
  2. Να διασφαλίσει άμεσα την ομαλή, κανονική και σύννομη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων
  3. Να σταματήσει τώρα τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και κάθε απόπειρα μετατροπής των εργαζομένων σε “εθελοντές”.
Καλούμε τις συλλογικότητες της πόλης μας να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν την ενίσχυση και όχι τη διάλυση των κοινωνικών δομών
Υ.Γ Η Συμμαχία Πολιτών στο δημοτικό συμβούλιο υποστήριξε τη θέση για παραχώρηση χώρου για τα ιατρεία του ΙΚΑ στο κτίριο του Κ.Η.Φ.Η, στην οδό Κορίνθου και όχι στο κτίριο των δημοτικών ιατρείων.


Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Ένας διαλυμένος Δήμος

Μεταμόρφωση 07.01.2015


Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου(1η Σεπτεμβρίου 2014) έχουμε επισημάνει πολλές φορές και με διάφορες αιτίες ότι η διοίκηση Καρπέτα έχει οδηγήσει το Δήμο σε διαλυτικά φαινόμενα, με σοβαρές συνέπειες για τους δημότες που πληρώνουν τη λειτουργία του.
Την τοποθέτησή μας αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για το 2012, οι οποίοι επισημαίνουν – μεταξύ άλλων - τα εξής:
( Επαναλαμβάνουμε: Οι επισημάνσεις δεν είναι δικές μας, είναι των ορκωτών ελεγκτών και συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2012)


Από το έλεγχό μας προέκυψε ότι τα οικόπεδα και τα επ’ αυτών σχολικά κτίρια δεν έχουν εμφανιστεί στα βιβλία του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1894/1990, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 274 του Κ.Δ.Δ”.....

.....Η θέσπιση συστήματος εσωτερικού ελέγχου από το Δήμο αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να ανταποκριθεί στις λογιστικές και διαχειριστικές του ανάγκες. Θα πρέπει η Διοίκηση του Δήμου να αντιμετωπίσει το θέμα με μεγάλη επιμέλεια και αμεσότητα.

.....Ο Δήμος δεν τηρεί  αναλυτική λογιστική, ενώ υποχρεούται βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ 315/1999......


... Ο Δήμος δεν τηρεί αποθήκη, ενώ υποχρεούται βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ 315/1999. Κατά δήλωση των αρμοδίων, ότι αναλώσιμο ή ανταλλακτικό αγοράζεται, χρησιμοποιείται αμέσως. Επομένως ότι αγορά διενεργείται εντός μιας χρήσης, βαρύνει τα αποτελέσματα αυτής. Ο έλεγχος προχώρησε στις απαραίτητες συστάσεις προς τους αρμοδίους του Δήμου για την έναρξη τήρησης αποθήκης. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην ανάλωση αποθεμάτων κατά την ελεγχόμενη χρήση του 2012 σε σχέση με την προηγούμενη ανερχόμενη σε 81%......

.... Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ο λογαριασμός του ταμείου σε πολλές ημερομηνίες εντός της ελεγχόμενης χρήσης του 2012 καταλήγει αρνητικός στο τέλος της ημέρας.(!!!!) Το υπόλοιπο του ταμείου δε συμφωνείται αρκετά τακτικά με το υπόλοιπο της γενικής λογιστικής. Σύμφωνα με επεξηγήσεις αρμοδίων υπαλλήλων, η συμφωνία γίνεται πλέον μια φορά το μήνα τηλεφωνικά. Αυτό δεν εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου....


.....Επίσης η Ταμειακή Υπηρεσία δεν προχωρεί σε καταμέτρηση του ταμείου με σύνταξη πρωτοκόλλου καταμέτρησης. Ενδεικτικά καθόλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2012 στη Γενική λογιστική εμφανίζονται μόνο οι καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό όψεως του Δήμου με αποτέλεσμα το υπόλοιπο λογαριασμού του ταμείου του Δήμου για όλη την περίοδο να εμφανίζεται αρνητικό. Όλες οι εισπράξεις καταχωρήθηκαν 31/1/12 με έκδοση συγκεντρωτικού γραμματίου είσπραξης ποσού 103.654,51 ευρώ και το υπόλοιπο του λογαριασμού του ταμείου έδειξε υπόλοιπο 0,00 ευρώ.....

....... δεν υπήρχε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το μέγιστο ποσό μετρητών πέρα από το οποίο ο Ταμίας θα πρέπει να καταθέσει τα χρήματα στο λογαριασμό όψεως

.....Στο λογαριασμό του ταμείου στη Γενική λογιστική καταχωρούνται διάφορες λογιστικές τακτοποιήσεις που επηρεάζουν το υπόλοιπο του ταμείου χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος. Συγκεκριμένα η εκκαθάριση της ΔΕΗ και η τακτική επιχορήγηση καταχωρούνται στα βιβλία του Δήμου ότι εισπράχθηκαν σε μετρητά, ενώ στην πραγματικότητα γίνονται μέσω τραπεζών. Η λογιστική τακτοποίησή τους γίνεται με χρονική καθυστέρηση με αποτέλεσμα το ταμείο στις ενδιάμεσες ημερομηνίες να φαίνεται σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.....

..... Την 29-5-2012 διενεργήθηκε φυσική καταμέτρηση του ταμείου παρουσία του ελέγχου και το καταμετρηθέν υπόλοιπο ανέρχετο σε 8.537,66 ευρώ. Η γενική λογιστική την ημερομηνία αυτή εμφάνιζε υπόλοιπο -1482,10 ευρώ, όπως προκύπτει από το βιβλίο Ταμείου και την κατάσταση εισπράξεων. Την 30-5-2014 εκδόθηκε γραμμάτιο είσπραξης για τις ημερομηνίες 26-30/5/2012 το οποίο καταχωρήθηκε στη Γενική Λογιστική ώστε να συμφωνήσει το Ταμείο. Τα ανωτέρω δεν συνάδουν με την ύπαρξη επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. ...

.....Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου μας (Ιούλιος 2014) ποσό 357,780 ευρώ που αφορούσε ΣΑΤΑ του 2010 δεν έχει διατεθεί σε συγκεκριμένα έργα.

.......Δεν έχουν βεβαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχουν εμφανιστεί στα βιβλία του Δήμου τα πρόστιμα ΚΟΚ που αφορούν χρήσεις 2009 έως και 2012. Σύμφωνα με ανεπίσημους προβεβαιωτικούς καταλόγους που προσκομίσθηκαν στον έλεγχο, εκκρεμούν προς βεβαίωση πρόστιμα από κλήσεις συνολικού ποσού 524.248,33 ευρώ.”

Αυτές είναι μερικές από τις επισημάνσεις που κάνει η αρμόδια για τον έλεγχο εταιρία ορκωτών λογιστών, οι οποίες περιγράφουν ένα μέρος από την πραγματική εικόνα του Δήμου Μεταμόρφωσης


Εμείς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, παρά ότι η διαφάνεια καταρρίπτει καθημερινά τα προεκλογικά ψέμματα του ¨νοικοκύρη” δημάρχου.Υ.Γ. Στις φωτογραφίες τμήματα της έκθεσης